siglasilozinca.ro folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Poți citi mai multe aici.

Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI

TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE

PRESUPUNE CA SUNTEȚI DE ACORD CU ACEșTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Introducere
Acest site este proprietatea Brandtailors Strategy SRL. Informaţia disponibilă pe acest site despre Sigla și Lozinca se vrea a fi cât se poate de corectă.
Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

Brandtailors Strategy SRL îşi rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în intregime Termenii și Condițiile.

Utilizatorul confirma că a citit si acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate.

Termeni generali de folosire a site-ului

 • Drepturi de autor
  Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Brandtailors Strategy SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul site-ului siglasilozinca.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Brandtailors Strategy SRL.
 • Mărci înregistrate

Logo-ul Sigla și Lozinca şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor ce vor fi publicate pe aceste pagini de-a lungul timpului, sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţiei neloiale.

 • Garanții și limitări

Tot ceea ce ține de acest site este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil și fără o altă garanție. siglasilozinca.ro nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest site și materialele oferite, inclusiv dar fără limitare funcționarea, informarea, conținutul, materialele sau produsele oferite pe site.

Brandtailors Strategy SRL nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Brandtailors Strategy SRL își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Brandtailors Strategy SRL nu oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal.

Brandtailors Strategy SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Brandtailors Strategy SRL nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

 • Colectarea datelor

Toate datele personale colectate în cursul vizitelor pe acest site sunt procesate conform legislației în vigoare în statul în care este întreținut acest site, respectiv România.

Accesând formularul de înregistrare prin care vă transmiteți datele dumneavoastră personale în vederea participării la diverse acțiuni (de informare, promoționale, publicitare, de divertisment etc) organizate de către Sigla și Lozinca si partenerii săi și declarați că sunteți de acord cu următoarele:

 1. ca datele personale solicitate să fie colectate, stocate și prelucrate de către SC Brandtailors Strategy SRL

2.datele personale să fie utilizate pe perioadă nedeterminată, precum și în vederea unor contactări ulterioare;

 1. să primiți din partea SC Brandtailors Strategy SRL și a partenerilor săi diverse materiale publicitare, de informare, propuneri și invitații de participare la diverse activități, precum și diverse obiecte, produse și/sau mostre de produse;

3.2 Informarea persoanelor vizate cu privire la drepturile acestora. SC Brandtailors Strategy SRL se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 – privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prevederi aplicabile oricărei procesări / utilizari ale oricăror date colectate prin intermediul acestui site.

Utilizatorilor acestui site le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la SC Brandtailors Strategy SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către SC Brandtailors Strategy SRL;

– dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

– dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la SC Brandtailors Strategy SRL, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii și în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Orice solicitarea cu privire la cele de mai sus poate fi făcută numai în scris, printr-o cerere semnată și datată, la adresa – SC Brandtailors Strategy SRL, Str. Henri Coandă nr. 15, sector 1, București.

Tuturor persoanelor care transmit către acest site datele cu caracter personal le sunt garantate drepturile de mai sus, în conformitate cu Legea 677/2001.

 • Generalități
 1. Modificări ale acestor Termeni și Condiții – Brandtailors Strategy SRL poate modifica acești Termeni și Condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștiința Clientului prin afișare pe site-ul web la siglasilozinca.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.
 2. Forță Majoră – Brandtailors Strategy SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care Brandtailors Strategy SRL nu este responsabilă.
 3. Jurisdicție – Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către Brandtailors Strategy SRL. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. Brandtailors Strategy SRL nu oferă nicio asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.
 4. Confidențialitate – Brandtailors Strategy SRL nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidențială. Brandtailors Strategy SRL nu este responsabil pentru nicio pagubă pe care o suferă Clientul sau altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informație pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

Clientul acceptă sa adere la acești Termeni și Condiții

Clientul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Gratuit! Ultimul Ebook Sigla si Lozinca